Menu Zamknij
Logowanie do e-dziennika

Kierunki kształcenia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 • Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych należą wszystkie czynności związane z organizacją i profesjonalną obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich lokalach świadczących usługi gastronomiczne, także organizowanych w warunkach nietypowych.
 • Absolwent cechuje się umiejętnością tworzenia i przygotowywania nowych potraw, umiejętnością nowatorskiego dekorowania i serwowania dań. Rozwijamy pomysłowość i wyobraźnię kulinarną.
 • Nauka zawodu odbywa się w renomowanych restauracjach i hotelach, krajowych i zagranicznych. Rynek usług gastronomicznych nieustannie się rozwija – wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów gastronomów. Technik żywienia i usług gastronomicznych to wymarzony kierunek kształcenia dla przyszłych szefów kuchni.

 

TECHNIK LOGISTYK

 • Technik logistyk jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.
 • Zajmuje się transportem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i przepływem towarów.
 • Głównymi partnerami dla logistyków są wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja.
 • Stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, którzy potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw

 

TECHNIK USŁUG  FRYZJERSKICH

 • Technik usług fryzjerskich to kierunek kształcenia umożliwiający zdobycie ciekawego zawodu, dobrze płatnej pracy, otwarcie własnego salonu fryzjerskiego.
 • Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.
 • Rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość estetyczną. Zapewniamy praktykę w Centrum Kształcenia Zawodowego i nowoczesnych pracowniach fryzjerskich, wyposażonych w niezbędne do nauki sprzęt i kosmetyki.
 • Przygotowujemy do pracy w wielofunkcyjnym zakładzie fryzjersko – kosmetycznym.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Szkoła Branżowa I stopnia przygotowuje wykwalifikowaną kadrę w zawodzie kucharz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz, lakiernik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, murarz –tynkarz oraz każdym innym zawodzie w którym uczeń znajdzie praktykę.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w  Świdnicy, a kształcenie zawodowe praktyczne, tzw. praktyczna nauka zawodu, odbywa się u pracodawców.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.
Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Skip to content